ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

26
พ.ย.
เสวนาพารู้ “สหรัฐฯ ตัด GSP : ไทยเจ็บแค่ไหน” US GSP Cut : How bad it hurts thai exports
09:30 - 11:30
ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ARE Activity Pictures

ARE Activity Pictures

รูปภาพ กิจกรรม

Piyaphon Loesthumsathit
27 กุมภาพันธ์ 2020

@SAFARI PARK AGRIBUSINESSDAY 11

สารจากหัวหน้าภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ที่ผสมผสานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร วิทยาศาสตร์ และอุสาหกรรมการเกษตร

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

”โทรศัพท์”

0-2-942-8650-51
0-2561-3467
0-2579-8547
0-2579-9429

”โทรสาร”

0-2579-9429

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารพิจารณ์พาณิชย์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร