Video ประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ และสัมมนา

การประกาศ ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ และ สัมมนา ต่างๆ

คอร์ส ฝึกอบรม

เกี่ยวกับ ข่าว ฝึกอบรม

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

”โทรศัพท์”

0-2-942-8650-51
0-2561-3467
0-2579-8547
0-2579-9429

”โทรสาร”

0-2579-9429

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชั้น 3 อาคารพิจารณ์พาณิชย์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร