ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร

ARE Awards

ARE Awards

การรับรางวัล ต่างๆ

แสดงความยินดีกับทีม WINNER โดยนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการแข่งขัน Agricultural-Challenge Case Competition ที่จัดโดย ไทยเซนทรัลเคมี ร่วมกับธนาคารกรุงเทพ และสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และ ผศ.ดร.ณัฐพล พจนาประเสริฐ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ระดับ Sliver เรื่อง ผลกระทบของนโยบายการให้นำเข้าและการไม่ให้นำเข้าเนื้อสุกรที่ไม่ปลอดสารเร่งเนื้อแดง

ประกวดวิเคราะห์กลยุทธ

สารจากภาควิชา เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ผศ.ดร. กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร เป็นภาควิชาที่มุ่งเน้นทางด้านเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร ที่ผสมผสานทางด้านเศรษฐศาสตร์ ธุรกิจเกษตร วิทยาศาสตร์ และอุสาหกรรมการเกษตร

193789
การเข้าชมสูงสุด
นิสิต1
1151
จำนวนนิสิตภาควิชา

จำนวนนิสิต

นิสิตภาคปกติ 561จำนวน
นิสิตภาคพิเศษ 590จำนวน
55
จำนวนบุคลากร

ข้อมูลการ ติดต่อ

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2-942-8650-51
0-2561-3467
0-2579-8547
0-2579-9429

โทรสาร

0-2579-9429

Facebook

Instagram

Youtube

Twitter

ที่อยู่

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
ชั้น 3 อาคารพิจารณ์พาณิชย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร